“กระทรวงมหาดไทย” เคาะแล้ว “ถนนหนทาง-ลาน-รั้ว” ในปั๊มน้ำมัน จำเป็นต้องเสียภาษีอากรที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้าง
ตอนวันที่ 23 เดือนตุลาคม นักข่าวกล่าวว่า ถึงแม้ภาษีที่ดินและก็สิ่งก่อสร้าง จะบังคับใช้มา 3 ปีแล้ว แต่ว่ายังคงมีเรื่องที่น่าสงสัย ปฏิเสธ เสนอเรื่องให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและก็สิ่งก่อสร้างประจำจังหวัดตรึกตรองอย่างสม่ำเสมอ
ปัจจุบันมีข้อกล่าวหารือที่น่าดึงดูดของคณะกรรมการภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้างประจำจังหวัดสุราษฎร์ ในคราวสัมมนาช่วงวันที่ 7 เดือนมิถุนายน 2565 ได้พินิจพิเคราะห์เอกสารประกอบคำแจกแจงของผู้แทนเทศบาลตำบลเวียงสระ ของผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันรายหนึ่ง
ซึ่งมีรายการที่จะต้องประเมินมี ที่ดิน พร้อมสิ่งก่อสร้าง สถานีบริการน้ำมัน ตึกการค้าชนิดขายปลีก ธุรกิจค้าส่ง ห้องอาบน้ำ ห้องแถว และก็ลานคอนกรีต ยื่นขอให้ใคร่ครวญทวนการวัดภาษีในส่วนสิ่งก่อสร้างที่เป็นถนนหนทาง ลาน รั้ว ซึ่งทางเทศบาลตำบลเวียงสระก็เลยขอปรึกษาขอคำแนะนำว่า ลานคอนกรีต จะได้รับการงดเว้นจากการเก็บภาษี ทั้งๆที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้างหรือเปล่า เพื่อนับว่าเป็นทางปฏิบัติในปีต่อๆไป
โดยห้องประชุมลงความเห็นว่า สิ่งปลูกสร้างที่เป็นถนนหนทาง ลาน และก็รั้ว ได้รับนอกจากจากการจัดเก็บภาษีสิ่งก่อสร้างตามกฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับเว้นเสียแต่จากการจัดเก็บภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้าง พุทธศักราช2562 (9) แต่ว่ามิได้รับเว้นเสียแต่จากการจัดเก็บภาษีที่ดิน ผู้ครอบครองเงินมีบทบาทจะต้องเสียภาษีอากรตามรายการที่เทศบาลตำบลเวียงสระได้ประเมินเพื่อคำนวณและก็จัดเก็บภาษีที่ดินตามจำพวกการใช้คุณประโยชน์ในที่ดินนั้น ตามความลับมาตรา 35 และก็มาตรา 37 ที่พ.ร.บ.ภาษีที่ดินรวมทั้งสิ่งก่อสร้าง พุทธศักราช2562

สำหรับเรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยพิเคราะห์แล้ว เห็นด้วยกับคำปรึกษาหารือหรือคำเสนอแนะของคณะกรรมการภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้างประจำจังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็เลยได้ส่งความคิดเห็นดังที่กล่าวมาข้างต้น แจ้งให้คณะกรรมการภาษีที่ดินรวมทั้งสิ่งก่อสร้างประจำจังหวัด แล้วก็หน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่นรู้แล้วก็ปฏิบัติถัดไป