เปิดไทม์ไลน์ออกเสียง ‘ผู้ว่าฯกรุงเทพมหานคร- เมืองพัทยา’ ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีเห็นดีเห็นชอบจนกระทั่งเข้าคูหากาบัตร 22 เดือนพฤษภาคม
ตอนวันที่ 26 เดือนมีนาคม นักข่าวแถลงการณ์ว่า หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการลงคะแนนสมาชิกสภาจ.กรุงเทพฯ (ส.ก.) แล้วก็ผู้ว่ากรุงเทพฯ และก็การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาแล้วก็นายกเมืองพัทยา ช่วงวันที่ 25 เดือนมีนาคมก่อนหน้านี้ที่ผ่านมานั้น สำหรับแผนงานจัดแจงลงคะแนนที่เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งรวมทั้งผู้มีสิทธิออกเสียง มีดังนี้ วันที่ 8 มี.ค. แผนกเมืองมนตรึ (คณะรัฐมนตรี) ลงความเห็นดห็นเหมาะให้มีการออกเสียงจังหวัดกรุงเทพและก็เมืองพัทยา วันที่ 25 เดือนมีนาคม กกต.ออกประกาศกำหนดให้มีการลงคะแนนเสียง วันที่ 28 เดือนมีนาคม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งเขตแดน (ผู้อำนวยการกกต.แคว้น) ประกาศให้มีการลงคะแนน วันที่ 31 เดือนมีนาคม- 4 ม.ย. วันรับสมัครออกเสียง วันที่ 11 เดือนเมษายน ประกาศรายนามผู้สมัคร วันที่ 26 เดือนเมษายน ประกาศบัญชีผู้มีสิทธิออกเสียง วันที่ 6 ม.ย. วันสุดท้ายส่งหนังสือแจ้ง เจ้าของบ้าน วันที่ 11 เดือนพฤษภาคม วันสุดท้ายเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ระหว่างวันที่ 15- 21 เดือนพฤษภาคม เปิดบอกเหตุการไม่ไปใช้สิทธิออกเสียง (กรณีก่อนวันลงคะแนน) วันที่ 22 พ.ค. วันออกเสียง และก็ระหว่างวันที่ 23-29 พ.ค. เปิดบอกเหตุการไม่ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียง (กรณีข้างหลังวันลงคะแนน)
ย้อนอ่านข่าวสารที่เกี่ยวโยง
ราชกิจจานุเบกษาฯเปิดเผย ประกาศ ลงคะแนนเสียง ‘ผู้ว่าฯกรุงเทพมหานคร-นายกพัทยา’  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *