เลขมงคล เจ้าคุณพระสินีนาฏ งามหญิงงาม เนื่องในวันเหมือนวันเกิด
เจ้าคุณพระสินีนาฏ งดงามกัลยา กำเนิดช่วงวันที่ 26 เดือนมกราคม 2528 ตอนนี้ เจ้าคุณพระอายุ 37 ปี เมื่อประถมศึกษา เจ้าคุณพระเรียนที่สถานที่เรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ (ขอบ-ป่าติดอยู่ประชานุเคราะห์) ตำบลท่าวังเขาหิน อำเภอท่าวังหน้าผา จังหวัดน่าน แล้วหลังจากนั้นเรียนมัธยมศึกษา ที่สถานที่เรียนท่าวังเขาหินพิทยาคม ตำบลท่าวังหน้าผา อำเภอท่าวังเขาหิน จังหวัดน่าน ในระดับชั้นปริญญาตรีจบการศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทัพบก รุ่นที่ 41 ปี พุทธศักราช2551
เจ้าคุณพระมีชื่อเดิมว่า สินีนาฏ สกุลวชิราภักดิ์ ได้รับพระขอความกรุณาปรานีโปรดเกล้าฯ ตั้งเป็น ‘เจ้าคุณพระสินีนาฏ งามนางงาม’ ตอนวันที่ 28 เดือนกรกฎาคม 2562
ความเป็นมาทางการศึกษาหลักสูตรทางการทหาร
เสร็จหลักสูตรทหารสมัครใจมหาดเล็กราชวัลลภ มวก. หญิง รักษาท่าน ปี พุทธศักราช๒๕๕๗ เสร็จการฝึกหัดหลักสูตรหน่วยทหารทรหด ปี พุทธศักราช๒๕๕๗ เสร็จการฝึกหัดหลักสูตร Combat Qualifying Course Jungle Warfare ของหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาท่านปี พุทธศักราช๒๕๕๘ จบการศึกษาตามหลักสูตร ชั้นนายร้อย หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาท่าน ของสถานที่เรียนทหารบก ศูนย์การทหารราบ ปี พุทธศักราช ๒๕๕๘ เรียนจบตามหลักสูตร ชั้นนายพัน หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาท่าน ของสถานศึกษาพลเดินเท้า ศูนย์การทหารราบ ปี พุทธศักราช๒๕๕๘ เรียนจบตามหลักสูตรหลักประจ า สถานศึกษาเสนาธิการทหารบกชุดที่ ๙๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประวัติความเป็นมาทางการศึกษาหลักสูตรพิเศษ รวมทั้งการบิน
จบการศึกษาตามหลักสูตร ส่งทางอากาศ ของสถานศึกษาการทำศึกพิเศษ ศูนย์การทำศึกพิเศษ รุ่นที่ ๒๙๒ ปี พุทธศักราช๒๕๕๘ การศึกษาเล่าเรียนดีเด่น ◊ กระโดดร่มตัวเปล่าในตอนกลางวัน ◊ กระโดดร่มประกอบเครื่องสนามในกลางวัน จบการศึกษาตามหลักสูตร ส่งทางอากาศนย. ของสถานที่เรียนทหารนย. ปี พุทธศักราช๒๕๖๐ (กระโดดร่มในยามค่ำคืน) ทวนหลักสูตร ส่งทางอากาศ ของสถานศึกษาการศึกพิเศษ ศูนย์การศึกพิเศษ ปี พุทธศักราช๒๕๖๐ (กระโดดร่มในกลางคืน) เรียนสาขาวิชาการการบิน ของสถานที่เรียนการบิน ทัพอากาศไทย (กำแพงแสน) รวมทั้งท าการฝึกหัดบินกับเรือบิน บริษัทฝ.๑๖กรัม ปี พุทธศักราช๒๕๖๑ เล่าเรียนหลักสูตร Private Pilot License (PPL)ในสถานที่เรียนการบิน Jesenwang ประเทศเยอรมนี

เรื่องราวรับราชการ รวมทั้งการมอบงาน
ปี พุทธศักราช2551 – พยาบาลประจำแผนกห้องรีบด่วน กองการพยาบาลโรงหมอพระมงกุฎเกล้า
ปี พุทธศักราช2551 -ปีพุทธศักราช2554- พยาบาลประจำแผนกอายุรกรรมหญิง กองการพยาบาล โรงหมออานันทมหิดล
ปี พุทธศักราช2555 – ครองตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ในท่าน ชนิดทั่วๆไป ระดับช่ำชองงาน งานศิลปาชีพ ๙๐๔ ข้างกิจการค้าพิเศษประจำราชสำนัก โครงงานในท่านฯ รวมทั้งการพระราชบุญกุศลในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ ไทยองค์รัชทายาท พว.
ปี พุทธศักราช2557 – ครองตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ในท่าน จำพวกทั่วๆไป ระดับอาวุโส งานพระราชบุญกุศลแล้วก็พระมหากษัตริย์นุเคราะห์ แผนการในท่าน ข้างราชผู้ช่วย กองธุรกิจในท่าน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ ไทยองค์รัชทายาท พว.
ปี พุทธศักราช2558 – ครอบครองตำแหน่ง รองผู้บังคับกองร้อยทหารมหาดเล็กหญิงราชวัลลภรักษาท่าน (๓) ศูนย์ฝึกฝนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาท่าน สถานที่เรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาท่าน หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาท่าน หน่วยออกคำสั่งมอบความปลอดภัยรักษาท่าน (อัตราพันตรี)
ปี พุทธศักราช2558– ครองตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ในท่าน จำพวกทั่วๆไประดับอาวุโส งานพระราชบุญกุศล และก็พระเจ้าแผ่นดินนุเคราะห์โครงงานในท่าน ข้างราชผู้ช่วย กองธุรกิจการค้าในท่าน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ ประเทศไทยองค์รัชทายาท พว.
ปี พุทธศักราช2559 – ครอบครองตำแหน่ง ประจำหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาท่าน หน่วยออกคำสั่งมอบให้ความปลอดภัยรักษาท่าน (อัตราพันโท)
ปี พุทธศักราช2559– ครองตำแหน่ง ประจำหน่วยหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาท่าน หน่วยออกคำสั่งมอบให้ความปลอดภัยรักษาท่าน (อัตราพันเอก)
ปี พุทธศักราช2561 – ครอบครองตำแหน่ง ผู้บังคับกองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาท่านศูนย์บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาท่านหน่วยสั่งการมอบความปลอดภัยรักษาท่าน (อัตราพันเอกพิเศษ)
ปี พุทธศักราช2561
-ครองตำแหน่ง รองหัวหน้ากรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาท่าน ศูนย์บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาท่าน หน่วยสั่งมอบให้ความปลอดภัยรักษาท่าน (อัตราพันเอกพิเศษ) -ทำหน้าที่ ผู้บังคับกองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาท่าน ศูนย์บัญชาการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาท่าน หน่วยบัญชามอบความปลอดภัยรักษาท่าน (อัตราพันเอกพิเศษ)

สรุป เลขมงคลที่เกี่ยวเนื่องกับ เจ้าคุณพระสินีนาฏ งดงามหญิงงาม
เลขวันเกิดเจ้าคุณพระ 26-01-2528
เลขอายุเจ้าคุณพระ 37
ตรวจผลหวยรัฐบาล 1 ก.พ. 2565 คลิก
.
.
.
.
เลขเด็ดงวดนี้ 1 2 65

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *